Norsk geriljatrøbbel

AV INGA RAGNHILD HOLST | FOTO: JOTA PALACIOS

BOGOTÁ (DAGBLADET) : Norske myndigheter har gitt 1,5 millioner kroner i støtte til Sosialistisk Ungdoms utveksling med den colombianske ungdomsorganisasjonen Juco. Nå knyttes Juco til den militante FARC-geriljaen.

Gjennom 10 år har Sosialistisk Ungdom (SU) hatt et nært samarbeid med den kommunistiske ungdomsorganisasjonen Juventud comunista colombiana (Juco) i Colombia. Siden 2001 har de to organisasjonene hatt et utvekslingsprogram seg i mellom, der det sendes én person fra Norge til Colombia, i bytte mot en fra Colombia til Norge.

Norad og Fredskorpset har bidratt med 1,5 millioner kroner til dette, som er en del av U-lederprogrammet, som bevilges gjennom Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Flere kilder hevder imidlertid over at Juco har vært og er tett knyttet til den militante colombianske geriljaen Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, som i Norge er kjent som FARC-geriljaen. Farc-soldaten Felipe Salazar (28) fra Tolima-provinsen i Colombia, sier at Farc bruker legale organisasjoner som Juco til å både å rekruttere folk og som en kanal til å få ut sin politikk.

– Jeg startet i Juco fordi jeg var opptatt av situasjonen i Colombia. Derfra fikk jeg tilbud av folk i organisasjonen til å delta i videre arbeid; i Farc. Fordi jeg har utdannelse jobbet jeg med undervisning og ideologisk skolering.

Salazar sier at geriljabevegelsen har jobbet aktivt med å knytte internasjonale kontakter, noe som har vært delvis vellykket. Fra Danmark har de mottatt pengestøtte fra fagbevegelse og ulike aktivistmiljøer. Sentralstyremedlem Diego Marín i Juco, bekrefter at Felipe var medlem av Juco frem til 2002. Han sier Juco for mange har vært et springbrett til en geriljakarriere.

– En rekke personer har gått over fra Juco til geriljaen og til andre politiske organisasjoner, sier Diego Marin. –.Men Juco samarbeider ikke med Farc, sier Marín.

Se flere saker publisert i Dagbladet »»

Felipe Salazar er også kjent under navnet Biofilo. Han kjempet med Farc og ble kjæreste med en jente fra Sosialistisk ungdom. Foto: Jota Palacios
Felipe Salazar er også kjent under navnet Biofilo. Han kjempet med Farc og ble kjæreste med en jente fra Sosialistisk ungdom. Foto: Jota Palacios

Ryktekampanje

– Vi vet at det har eksistert rykter om at det har vært forbindelse mellom Juco og Farc, sier Kirsti Bergstø, leder i SU. – Det har vært i de colombianske myndighetenes interesse å sverte og kriminalisere den politiske opposisjonen gjennom denne angivelige forbindelsen. Opposisjonen blir forfulgt, sier Bergstø.

– Men hvorfor har dere fortsatt samarbeidet med Juco hvis dere er kjent med slike rykter?

– Colombianske myndigheter er ikke nøytrale og troverdige. Vi forholder oss til vår samarbeidspartner som en troverdig aktør som kjemper for et annet Colombia.

Utenriksdepartementet (UD) i Norge sier de er kjent med at colombianske myndigheter i en årrekke har sagt at Juco har hatt et for nært forhold til geriljaen. I tillegg sier UD at de kjenner til at Juco internt er uenige om hvordan borgerkrigen i Colombia skal løses.

– Vi er kjent med at grupperinger i Juco ønsker en væpnet løsning, sier Hilde Klemetsdal, informasjonsrådgiver ved Utviklingsministerens sekretæriat.

På spørsmål om hvorvidt denne kunnskapen om at colombianske myndigheters kunnskaper om Jucos forhold til geriljaene i landet ikke er tatt til følge når det har blitt bevilget penger, opplyser UD at de ikke kan eller ønsker å kommentere dette. Men i Sverige mener de derimot at det er en tett forbindelse mellom Farc og Juco. Magnus Norell, forsker ved Totalforsvarets forskningsinstitut i Sverige, oppgir at han har troverdige kilder i diplomatiet som mener at Farc har infiltrert Juco. Kjell-Åke Nordquist, forsker ved Institutt for freds- og konfliktsforskning ved Universitetet i Uppsala har deltatt som megler i den væpnede konflikten i Colombia. Han mener det ut fra et allment grunnlag er sannsynlig at Farc har brukt Juco som mikrofonstativ. Den colombianske journalisten og forfatteren Eduardo MacKenzie har skrevet boken Las FARC, fracaso de un terrorismo», utgitt i Frankrike og Colombia. Han mener det alltid har vært ett tett forhold mellom Farc og Juco.

– Vi vet at Juco tradisjonelt har vært et sted der Farc og Ejército Liberación Nacional (ELN, en annen væpnet bevegelse) har rekruttert folk. Mange av geriljalederne er hentet herfra, slik som en av den nylig avdøde Farc-lederen, Luis Edgar Davia Silvia (som også gikk under dekknavnet Raúl Reyes) og Manuel Vásquez Castaño (Tidligere ELN-leder). Dette har skjedd i fortiden og det skjer i dag, sier forfatter og journalist Eduardo MacKenzie.

– Jeg synes det er beklagelig at SU samarbeider med Juco. LNU sier til Dagbladet at de fortløpende vurderer samarbeidspartnerne til de norske organisasjonene som mottar pengestøtte.

HENTET GERILJA LEDERE: En FARC-leir i Angostura, på grensen mellom Ecuador og Colombia. Foto: Dolores Ochoa/AP/Scanpix
HENTET GERILJA LEDERE: En FARC-leir i Angostura, på grensen mellom Ecuador og Colombia. Foto: Dolores Ochoa/AP/Scanpix

Europeisk ungdommer i Farc

Felipe Salazar (28) fra Tolima hoppet av sin karriere som FARC-kriger. Han ble rekruttert fra Juco til FARC, og mener at europeiske ungdommer lar seg blende.

– Farc får både penger og politisk støtte fra organisasjoner i Europa, sier Salazar over en kaffe på en kafé i Colombias hovedstad, Bogotá.

I mars, 2006, leverte han og hans trupp Compañia La Gaitana, fra seg våpnene. Han ble selv vervet til Farc gjennom sitt medlemskap i organisasjonen Juco. Han forklarer at Farc siden 1999 har jobbet aktivt med å knytte kontakter internasjonalt. Farcs målsetning har vært å få internasjonal anerkjennelse og støtte. Colombias utenriksminister, Fernando Araújo, bekrefter dette og sier at colombianske myndigheter forsøker å informere europeiske aktivistmiljøer om dette. Salazar mener at mange av de rundt 20 europeiske ungdommene, deriblant den nederlandske Tanja Nijmeijer, har blitt rekruttert til geriljaen gjennom humanitære og politiske ungdomsorganisasjoner.

– Jeg møtte noen ganger europeere som lurte på hvordan det er å jobbe i en slik bevegelse. Og det er klart det er spennende, ja, romantisk. Farc har sine egne musikere, sine egne lærere, sine egne publikasjoner. Farc er som en egen stat eller en stort konsern. SU-støtte? Han mener at Sosialistisk ungdom (SU) gjennom sitt Juco-engasjement indirekte har støttet Farc. Men det nekter SU for:

–Det kan hende at enkelte har gått fra Juco og over til Farc, men det kan ikke SU lastes for, sier SUs leder, Kirsti Bergstø.

– Vi kjent med at også Farc bruker metoder som ikke kommer vanlige colombianere til gode. Vi har ikke noe romantisk syn på Farc.

Salazar selv begynte å tvile på hvordan den 60 år gamle konflikten i Colombia kunne løses:

– Jeg så etter hvert at FARCs virksomhet ikke førte noen steder. Jeg så hvordan de kidnappede ble behandlet og kunne ikke se noe grunn til hvorfor disse ikke skulle få en humanitær behandling.

De ble holdt i hull uten at de verken kunne sitte eller ligge. Barna som bærer våpen, ofte helt ned i 13-årsalderen, får ikke den undervisningen de ble lovet da de ble dratt inn i geriljaen. Det er ikke til å komme bort fra at FARCs metoder ikke stemmer overens med ideologien de predikerer. Felipe sier at han ikke har gitt opp den bolivarianske ideene om et forent og rettferdig Amerika, men at han tar avstand fra metodene som Farc bruker.

Kilder: Globalis (FN-sambandets interaktive karttjeneste), World Health Organization, Encyclopædia Britiannica, Institutt for freds- og konfliktforskning ved Universitetet i Uppsala, Reliefweb, OECS, Alto Comisionado para la paz, BBC og førstehånds intervjuer. 

Deler av denne reportasjen ble publisert i Dagbladet, 24. mars, 2008. Både Sosialistisk ungdom og Utenriksdepartementet uttalte i etterkant at de var feilsitert.

Flere reportasjer fra Sør-Amerika»»

(Visited 27 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *