Blind av hiv-infeksjon

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto: GLENNA GORDON 

OSLO/KAMPALA (NTB TEMA): I dag lever hiv positive nesten like lenge som hiv-negative. Hvis de bor i den rike delen av verden.

– Det var meg selv som lå obduksjonsbenken, sier Jan Kolberg Larsen.

Larsen jobbet som laborant på patologisk avdeling på Ullevål sykehus da han ble hivsmittet i 1995. Den gang var det mange mennesker som døde av aids og Larsen trodde han selv kom til å bli en av dem. I dag 14 år etterpå, går han tur med hunden Trina, og vet fortsatt ikke hvordan man skriver sykemelding. Når verdens aidsdag markeres den 1. desember, kan verden glede seg over store fremskritt. Men de 33 millioner menneskene som lever med hiv og aids har fortsatt mange kampsaker på agendaen.

Se flere NTB Tema-saker»»

Hiv – et spørsmål om moral?

Ett år etter at Larsen ble hivsmittet kom de første antiretrovirale medisinene på markedet. Det ble raskt klart at Larsen var en egnet kandidat for å prøve ut den nye behandlingen.  Han var på vei til å bli svært syk.

– Jeg startet den gang opp med et 20 til 30 piller per dag. Det var som å være Elvis Presley. Det var medisiner til mat og medisiner som skulle tas fastende. Livet ble styrt av dem. I dag har jeg to regimer som jeg følger med til sammen ni tabletter daglig.

Larsen er glad for at medisinene har hatt så god effekt.

–  Folk dør ikke lengre. Men vi kan aldri glemme at vi har hiv.

Mister synet av hiv-viruset

Kampala, Uganda. Fembarnsmoren Christine (36) sitter på gulvet i et av de to rommene i brorens mursteinshus. Et øye lyser bedragersk turkist.

–  Da jeg ble syk, ba mannen min meg om å ta med barna og dra. Nå har han fått en ny kone, sier Caroline

I 2003 fikk Christine utslett, feber og smerter. Hun gikk til lege. Prøvene viste at hun var hiv-positiv

–  Jeg gikk til mannen min og fortalte det. Han sa at han ikke visste hvor jeg hadde fått viruset fra. Så måtte vi dra. Siden har jeg ikke hørt fra ham. Han har heller ikke spurt etter barna.

Som en del av sykdomsutviklingen fikk hun netthinnebetennelse og mistet synet. Netthinnebetennelsen skyldtes cytomegaloviruset, et virus som er i slekt med herpesvirus og som mange mennesker har i kroppen. World Health Organization (WHO) regner med at 50 – 75 prosent av alle som i dag lever med hiv/aids vil bli rammet av infeksjoner som skader synet hvorav cytomegaloviruset er den vanligste årsaken. Av disse vil 10-20 prosent miste synet. Christine er lammet av situasjonen.

– Jeg har ikke penger til stokk og kan ikke orientere meg, sier Christine.

Hun kan heller ikke forsørge de fem barna. Cirka 5,1 prosent av Ugandas 26 millioner innbyggere lever i dag med hiv/aids. I 2007 fikk et sted mellom 28-39 prosent av de hivsmittede i dette landet antivirale medisiner. Globalt får kun 31 prosent av de som trenger antiviral terapi dette.

Se flere saker fra Uganda»»

Christine fra Uganda må lære seg å bruke hvit stokk. Det er ikke lett. Foto: Glenna Gordon
Christine fra Uganda har hiv og har fått en infeksjon på øyet som følge av viruset. Nå må hun øve seg på å bruke hvit stokk. Det er ikke lett når omgivelsene ikke er tilrettelagt for synshemmede. Foto: Glenna Gordon

 

Patent på medisin

–  Det er et spørsmål om etikk og moral, sier Legers uten grensers, informasjonssjef Siv Mjaaland. -Medisinene er utilgjengelige for dem som bærer byrden med hiv/aids.

Leger uten grenser mener både lovverk og den farmasøytiske industrien lager hindre.

– Det er dyrt å utvikle medisiner og den farmasøytiske industrien ønsker derfor patenter på sine produkter. Når det gjelder folkehelse, mener vi det bør kunne produseres kopimedisiner. Pasienter må komme foran patenter, sier Mjaaland.

Leger uten grenser driver flere hiv/aids-programmer i tillegg til aktiv lobbyvirksomhet overfor myndigheter så vel som farmasøytiske industri. De mener at en patent pool vil kunne gi billigere og bedre distribusjon av medisiner. Ideen er at patentene leveres inn i en pool og at forskere og industrien kan få tilgang til patentene mot en godtgjørelse til oppfinneren. De kan så bruke patentene til videreutvikling og produksjon. Større konkurranse vil gi bedre og billigere medisin, mener Leger uten grenser.

Les flere saker fra Afrika »»

Flere blir hiv-smittet

– Jeg har ikke målbart hivvirus i blodet, men vi vet at det er virus i kroppen, sier Jan Kolberg Larsen. –Det at man i dag kan leve lenge med medisiner har gjort folk til å slutte å bry seg.

I 2008 ble det diagnostisert 299 nye hiv-smittede i Norge, 182 menn og 117 kvinner. Dette er det høyeste antallet hivpositive diagnostisert noe år i Norge. Til sammen er det i dag 4 086 hiv-positive personer i Norge.

Kilder: Unaids, World Health Organization, Folkehelseinstituttet, Blindeforbundet, Helsedepartement i Uganda, Store norske leksikon, Leger uten grenser 

Les om den blinde bokseren Bashir fra Uganda»»

Saken er innkjøpt av NTB Tema og publisert i cirka 20 norske aviser.

(Visited 28 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *