Innvandrerne yter mest bistand

Av INGA RAGNHILD HOLST | Foto: KARI BYE

 

(UTROP) De rødgrønne er overbeviste om at de redder verden:

– Flere barn vil dø med Høyres og FrPs utviklingspolitikk. Mange vil også miste muligheten til utdanning. Det er ganske kaldt, sa utviklingsminister Heikki Holmås til Klassekampen for kort tid sien.

Det høres ut som om verden går under uten Holmås i departementet. Til sammen brukte Norge 27,6 milliarder kroner på bistand i 2011. Alle vi som betaler skatt er med på å betale denne regningen. Men noen av dem som bor i Norge i dag, gir mer bistand. Halvparten av de 650 000 menneskene som har innvandrerbakgrunn i Norge i dag, sender penger direkte hjem til familie og slekt i landet de flyttet fra. 10 prosent sender penger hjem hver måned, kommer det frem i denne utgaven av Utrop.  Men innvandrere i Norge er ikke alene om å ta omsorg for slekten de reiste fra. Innvandrere over hele verden gir cirka 440 milliarder dollar i direkte bistand, et beløp som er mange ganger større enn den norske bistanden. Stemmer disse tallene vil andelen til innvandrerbefolkningen i Norge utgjøre cirka 4 milliarder norske kroner, som kommer på toppen av skatten de yter. De som får disse pengene bruker dem på helse, skolepenger, husbygging og til etableringer av bedrifter. Innvandrerne i Norge vet så inderlig vel hvor viktige deres bidrag er. Det er innvandrerne, ikke Heikki Holmås, som redder verden.

Urettferdig ordning

Men det mange innvandrere kanskje ikke vet er at dersom du gir en pengegave til en organisasjon som skal bruke disse pengene på hjelpetiltak i et fattig land, så gis det skattefradrag. Gir du 10 000 kroner til Røde kors’ arbeid i Afrika får du 10 000 kroner i rabatt på skatt på lønnen din.  Men er du fra Filippinene og sender 10 000 kroner dit i løpet av året får du ikke rabatt i det hele tatt. Rettferdig? Utrop synes ikke det.

For få år siden var det mulig å få en slik skattereduksjon dersom du sendte penger til barn eller ektefelle i utlandet. Men ordningen ble fjernet i 2005. Grunnen var ifølge lovforslaget at denne ordningen ga skattemyndighetene store kontrollproblemer.   I dag sier både SV og Høyre at de ikke ønsker å gjeninnføre muligheten til å få rabatt på skatt for dem støtter familie i utlandet. Utrop mener dette er økonomisk forskjellsbehandling. Hvorfor er norske organisasjoners arbeid mer verdt enn det hver og én i den etter hvert store innvandrerbefolkningen gir?

Innvandrerne i Norge er ikke lenger en liten gruppe, men en stor gruppe som gir den norske staten store skatteinntekter. De vet best hvor deres penger har størst nytte. Nå bør de også bruke sin makt til å bestemme hvordan det skal gjøres.

Leder i Utrop nr 12, 2012

www.utrop.no

(Visited 12 times, 1 visits today)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *